Эх үрсийн баярын өдрийг 2019.05.31 нд   тэмдэглэж , 7 эх 2-р одон  авч, хүндэтгэл   үзүүлэн зорилтот бүлгийн  иргэд,ХБ хүүхдүүдэд АДЗөвлөлийн дарга Баасансүрэн  , ААНэгж хоршоо  ивээн тэтгэж , Бүгд 16 зорилтот бүлгийн хүүхдүүдэд бэлэг гардууллаа.