Сэргэлэн сумын Өрхийн Үйлдвэрлэлийг дэмжихсан, Сум хөгжүүлэх сангийн хугацаа хэтэрсэн зээлийн жагсаалт

2016.05.18 ны байдлаар

Эрдэнэ-Уул

Д/д

Нэрс

Зээлийн эхний үлдэгдэл

Авсан зээлийн хэмжээ

Сард төлөх мөнгөн дүн

Төлсөн

Үлдэгдэл

Нийт үлдэгдэл

Төлөх хугацаа

Хугацаа хэтэрсэн

Үндсэн зээл

Хүү

Үндсэн зээл

Хүү

Хүү

Үндсэн зээл

Хүү

Үндсэн зээл

Хүүгийн үлдэгдэл

1

Дамдин Нармандах

6,000,000

-

7,000,000

399,500

6,000,000

-

6,000,000

2014.06 сар

6,000,000

2

Баяндүүрэн Мөнхбат

4,490,000

147,600

5,000,000

147,600

-

4,490,000

147,600

4,637,600

2013.09 сар

4,637,600

3

Ө.Оргодол

500,000

5,600

500,000

5,600

500,000

5,600

505,600

2012.03 сар

505,600

4

Пагамдулам Сүрэнжав

1,995,500

-

5,400,000

333,000

1,995,500

-

1,995,500

1,995,500

5

Алтангэрэл Цэрэнгомбо

3,000,000

103,400

3,000,000

103,400

2.3

3,000,000

103,400

3,103,400

2014.07 сар

3,103,400

6

Дашдондог Цэрэндондог

569,870

10,000,000

462,200

11.80

569,870

-

569,870

2016.04 сар

569,870

7

Монхор Оргил

10,000,000

426,700

10,000,000

561,700

15.16

10,000,000

426,700

10,426,700

2016.04 сар

10,426,700

8

Цэнд-очир Баярхүү

6,443,750

235,910

10,000,000

462,200

9.44

6,443,750

235,910

6,679,660

6,679,660

9

Ганболд Дашсүрэн

4,046,500

-

6,000,000

269,000

8.23

4,046,500

-

4,046,500

2015.05 сар

4,046,500

10

Баянмөнхбат Алтангэрэл

10,000,000

372,500

10,000,000

722,500

17.5

10,000,000

372,500

10,372,500

2016.05 сар

10,372,500

11

Жанцандолгор

9,534,000

413,300

10,000,000

572,000

17.0

9,534,000

413,300

9,947,300

2016.05 сар

9,947,300

12

Нямсүрэн Уламбаяр

209,050

-

5,000,000

168,300

3.38

209,050

-

209,050

2015.05 сар

209,050

13

Норов Мөнхцэцэг

5,267,550

155,925

10,000,000

462,200

12.49

5,267,550

155,925

5,423,475

2016.05 сар

5,423,475

14

Гэндэн оргил Лэгцэг

2,800,000

99,350

5,000,000

160,600

31.25

2,800,000

99,350

2,899,350

2015.05 сар

2,899,350

15

Содномпил Ренцэн

1,134,600

-

5,000,000

184,600

5.75

1,134,600

-

1,134,600

2015.08 сар

1,134,600

53,005,320

1,807,085

84,000,000

4,128,700

134

-

-

53,005,320

1,807,085

54,812,405

-

67,951,105

Нягтлан бодогч Г.Даваасүрэн