• Төв аймгийн Сэргэлэн сум

    ЭМТөв “Сүрьеэтэй тэмцэх” нэг сарын аяны хүрээнд хийсэн

    ажлын тайлан

    Энд дарж файлыг татах/Data/uploads/docs/EMT suriy 1.docx