2016 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр хонины цэцэг өвчний шинж тэмдэг илэрч Сумын Засаг даргын
2016 оны 09 сарын 26-ны өдрийн А/440 тоот захирамжаар 21 хоногийн хорио цээрийн дэглэм тогтоож


2016 оны 09 дүгээр сарын 24-ний өдөр хонины цэцэг өвчний шинж тэмдэг илэрч Сумын Засаг даргын 2016 оны 09 сарын 26-ны өдрийн А/440 тоот захирамжаар 21 хоногийн хорио цээрийн дэглэм тогтоож голомтоос
2 км-ын зайд засмал замын хажууд хорио цээрийн хяналтын пост ажилласан.
Голомтын суурьт үзлэг хийж, шүлхий өвчний вакцин тарьлаа

Голомтын суурьт үзлэг хийж бүх малыг угаав Суурийн бүх малыг угаав

Хорио цээрийн дэглэмийн үед 21 төрийн албан хаагч, 3 техник хэрэгсэл ажилласан.  Баянцогт сумын малын эмч голомтод ажиллаж, 2016 оны 10 сарын 14-ны өдөр Сэргэлэн сумын Сүлд Манал мал эмнэлгийн эмч Б.Жанчив, Баянцогт сумын малын эмч Уртанасан, МЭҮТ-ийн мэргэжилтэн Алтангэрэл нар голомтын 800 хонинд үзлэг хийж, 800 хонь, 350 ямаанд  шүлхий өвчний вакциныг хйисэн.

Голомтод ажилласан Баянцогт сумын Хангинах хоршооны  малын эмч Г.Уртнасангийн саналыг үндэслэн сумын Засаг даргын 2016 оны 10 сарын 17-ны өдрийн  А/516 тоот захирамжаар хорио цээрийн дэглэмийг цуцалсан.