• Төв аймгийн Сэргэлэн сумын 5-р багийн иргэн З.Туяа-ийн гэр бүлд нөхөж барашгүй гарз тохиолдсонд бид бүгдийн зүгээс гүн эмэгнэл илэрхийлж тус сумын нутгийн зөвлөл, ИТХ, ЗДТГ хамтран 5 ханатай гэр, тавилгийн хамт өглөө