Засаг даргын тамгын газрын дээврийн засварыг Орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын үлдэгдлээс “Төв цогт өлзийт ХХК” 23.500.000 сая төгрөгөөр хийж гүйцтэглээ