Орон нутгийн хөгжлийн сангийн шилжих үлдэгдлээс “Хабул Констракшн ХХК” 109.950.217 сая төгрөгөөр  4-н айлын орон сууц барьж  90% явагдаж байна.