• Мөнхийн Баян гал ХХК нь нийгмийн хариуцлагын гэрээний хүрээнд ахмад настан болон зорилтот бүлгийн 300 өрхөд тавгийн идээ, гурил, будаа гардууллаа.