Сургалт явуулсан тухай товч тайлан

2016.05.12                                                                                                              Эрдэнэ-Уул

            2016 оны 05 дугаар сарын 12-ны өдөр Сэргэлэн сумын Засаг даргын тамгын газрын иргэний танхимд төр захиргаа хууль эрх зүйн мэргэжилтэн Ц.Дэлгэрсайхан Эрүүгийн хуулийн шинэчилсэн найруулга, Зөрчлийн тухай хууль, Захиргааны ерөнхий хууль, Гэр бүлийн хүчирхийллийн тухай, Хүүхдийн эрхийн тухай болон Хүүхэд хамгааллын тухай хуулиар төрийн албан хаагчдад сургалт явуулж, хүүхэд хамгааллын талаар гарын авлага тараалаа.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

 

                         ТАЙЛАН БИЧСЭН:

                         ТЗХЭЗ-Н МЭРГЭЖИЛТЭН                       Ц.ДЭЛГЭРСАЙХАН