Нэг сум нэг бүтээгдэхүүн үзэсгэлэн худалдаа-2018 Сэргэлэн сумын тайлан

        Нэг сум нэг бүтээгдэхүүн 2018 үзэсгэлэн худалдаанд 10 сарын 12-14-ны өдрүүдэд Мишээл экспо төвд, 15-16 ны өдрүүдэд Төв аймгийн Солонго цогцолбор төвд болж өнгөрлөө.
Үзэсгэлэн худалдаанд 10 иргэн, 1 ААНБ 11 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнээр оролцож 6030000 мянган төгрөгийн борлуулалт хийж орлогоо нэмэгдүүллээ.