Худалдаа эрхлэгчдийн дунд зохион байгуулсан сургалтын товч тайлан

2016.11.14

            Монголын худалдагч нарын холбоо ТББ, аймгийн хөгжлийн бодлогын хэлтэсээс зохион байгуулсан худалдаа үйлчилгээ эрхлэгч нарын сургалтыг 11 сарын 14-ны өдөр сумын ЗДТГ-ын иргэний танхимд зохион байгууллаа. Сургалтанд 7 ААН-ын худалдагч нар хамргадлаа.

            Сургалтын үеэр худалдааны газар түүний үйлчилгээ ерөнхий шаардлага MNS5021:2007 стандарт, “Хүнсний тухай хууль”, “Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хууль”,”НӨАТ-ын тухай хууль”-иудын хэрэгжилтийг хангуулах, эрчимжүүлэх талаар хэлэлцэж үр дүнтэй зохион байгуулагдлаа. 

 

Тайлан бичсэн:ХАА-н мэргэжилтэн                                Л.Сансарцэцэг