•     “ Цахим орчны тухай таны мэдэхгүй үнэн” сургалтыг 6-9-р ангийн 
    сурагчдад зохион байгууллаа
     2018-2019 оны хичээлийн жид сургуулийн нийт сурагчид сургуулийн орчинд ухаалаг утас хэрэглэхийг хориглосон сайдын тушаалыг танилцуулж, мөн     
     “ Цахим орчны тухай таны мэдэхгүй үнэн” сэдвээр сургалтыг зохион байгуулж facebook болон цахим орчинг хэрхэн соёлтой  ашиглах, сөрөг муу мэдээ мэдээллээс өөрийгөө болон үе тэнгийн найз нөхдөө хэрхэн хамгаалах тэдэнд нөлөөллийн ажлыг хэрхэн зохион байгуулах талаар заавар зөвлөгөөг өглөө.