• ОЛОН УЛСЫН ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН ЭРХИЙГ ХАМГААЛАХ ӨДРӨӨР.

    2019 оны 03-р сарын 06-ны Олон улсын     эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийг тохиолдуулан сумын 5-н  багийн өргөмжит манлай ээжүүдийг шалгаруулан өргөмжлөл гардуулав.