2020.02.22- 02.28 хүртэл   Эрүүл мэндийн төвөөр үйлчлүүлсэн болон хариуцлагатай эргүүлийн жижүүрээр эргэлт хийж яваа төрийн албан хаагчдын гарыг халдваргүйжүүлж халууныг үзэж, гарын авлага нийт 6 төрлөөр нийт 37 иргэнд  60 ширхэгийг тараалаа.     

Айл өрх болон иргэдэд сурталчилгааны материал Нийт 6 төрлөөр 66 ширхэгийг тараалаа.Мөн иргэдэд гэртээ халдваргүйжүүлэх бодисоор чийгтэй цэвэрлэгээ хийх, агааржуулалт хийх, дархлаагаа дэмжих, гарыг тогтмол угаах талаар зөвлөгөө өглөө.Нийт 28 иргэн хамрагдлаа.

Сэргэлэн сумын эрүүл мэндийн төв, Сэргэлэнгийн залуус фэйсбүүк хуудсанд НЭМҮТ, Эрүүл мэндийн яамнаас тавигдсан зөвлөмж, цаг үеийн байдлын мэдээ мэдээллийг тогтмол байршуулж байна.