• Сумын эрүүл мэндийн төвд “АЙ ТИ ТУР” ХХК-аас нийгмийн хариуцлагын гэрээний дагуу 5.000.000/Таван сая/ төгрөгний хэрэгцээтэй тоног төхөөрөмжийг олгов.
    1. Хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч:

      Өвчтөний цусан дахь хүчилтөрөгчийн ханамж буусан тохиолдол бүрт хэрэглэх аппарат юм. Үүнд их бие болон хамрын гуурсын хамт

    2. Ургийн зүрхний цахилгаан доплер:

    Жирэмсэн эхчүүдийн хэвлийн гадна талаас урагт зүрхний цахилгаан бичлэгийг хийх аппарат юм.