Аймгийн засаг даргын 2019 оны 08 дугаар сарын 20-ны өдрийн 01/1552 дугаартай тоот, Аймгийн залуус ТББ-ын 2019 оны 08 дугаар сарын 14-ны өдрийн 22 дугаартай тоотыг үндэслэн Сэргэлэн сумын Засаг даргын тамгын газрын хамт олон нийт 71.000 /далан нэгэн мянган төгрөг/ цуглуулж шидэт цүнх-2019 сайн үйлсийн аянд нэгдлээ. Сумын дунд сургуулийн сурагч Тэмүүжин, Хаш-Эрдэнэ, Маргад-Эрдэнэ, Сугарсүрэн нийт 4 сурагчид цүнх хичээлийн хэрэгсэл бэлэглэлээ.