Сумын Засаг даргын 2018 оны 08 дугаар сарын 15-ны өдрийн А/307 тоот захирамжаар төл малд бруцеллёзын вакцин тарих захирамж гарч

Тугал 1473 толгой

Хурга 1769 толгой

Ишиг 321толгой малд тарих ажил хийгдэж байна. Мөн бух-99 толгой, хуц -481 толгой, ухна-277 толгой хээлтүүлэгчээс цусны шинжилгээ авах ажил хийгдэж байна

Бог малын төл ялгалт хурга-1769, ишиг -321 толгой

Угааллагад 12500 толгой бог мал хамрагдаад байна

Ноосны урамшуулалд давхардсан тоогоор 60 иргэн хамрагдаж аймгийн ХХААГ-т 2 боть материал хүлээлгэн өглөө.

            Аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газраас олгосон ногоон тэжээлийн үрийг 1-р багийн малчин Т.Жавзан, О.Ганболд, Ц.Энхдөлгөөн, 4-р багийн иргэн Х.Эрдэнэ, 3-р багийн малчин М.Мөнхбаяр, Н.Нямдаваа нарт хувиарлан өгч тариаллаа.