•  “Хүүхдээ сонсоё” өдрийг зохион байгууллаа 

    2019.09.11ний өдөр хүүхдээ сонсоё өдрийг зохион байгууллаа. Уулзалтанд 6-9 ангийн дарга нартай уулзаж санал хэлэлцүүлэг хийлээ. Нийт 9 сурагч хамрагдаж нөхдийнхөө саналуудыг дамжууллаа. Гаргасан саналуудыг авч хэлэлцэн төлөвлөгөөний дагуу ажиллаж байна.