СЭРГЭЛЭН СУМЫН ЗДТГ, ТӨСӨВТ БАЙГУУЛЛАГАД ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧЭЭР ТОМИЛОГДОН
                         АЖИЛЛАЖ БАЙГАА /БАЙСАН/ АЛБАН ТУШААЛТНЫ СУДАЛГАА

2016.02.25                                                                                                     Эрдэнэ-Уул

 

Сум, байгууллагын нэр

Овог нэр

Түр орлон гүйцэтгэгчээр томилогдсон албан тушаал, огноо, шийдвэрийн дугаар /захирамж тушаалын/

Тайлбар /Түр орлон гүйцэтгэгчээр томилогдсон шалтгаан нөхцөл/

Одоо ажиллаж байгаа эсэх /тийм, үгүй/

1.

Сэргэлэн ЭМТ

Ишжамц Отгон-Эрдэнэ

2015.04.01 Б/37

Аймгийн Засаг даргын захирамж

Өөр ажилд шилжсэн

Үгүй

2.

Сэргэлэн дунд сургууль

Хүрэлчулуун Ариун-Эрдэнэ

2015.03.01

Сумын засаг даргын захирамж

Эрхлэгч, их эмч өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн

Үгүй

3.

Сэргэлэн ЗДТГ

Пүрэвжав Гантуяа

2015.10.05 Б/436 Сумын засаг даргын захирамж

Ерөнхий нябо өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн

Тийм

4.

Сэргэлэн ЗДТГ

Нарандорж Ууганбаатар

2015.11.01 Б/35 ЗДТГ-ын даргын тушаал

Ахлах нябо Ж.Энхжаргал удаан хугацаагаар өвчилсөн

Тийм

5.

Сэргэлэн ЗДТГ

Сундуй Ундрахбат

2015.09.14 А/30 ЗДТГ-ын даргын тушаал

ХЭЗМ өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн

Үгүй

6.

Сэргэлэн ЗДТГ

Батмөнх Ууганцэцэг

2016.02.01 Б/05 ЗДТГ-ын даргын тушаал

БОУБ жирэмсний амралттай

Тийм

Судалгаа гаргасан: ТЗХЭЗМ                   Ц.Дэлгэрсайхан

Хянасан: ЗДТГ-ын дарга                         С.Ганчимэг