• Сургуулийн дунд ангийн сурагчдын дунд  2019.04.28. ны өдөр “Утгын чимэг” богино өгүүллэгийн тэмцээнийг зохион байгуулж явуулсан, тэмцээнд дунд ангийн 12 сурагч оролцсоноос 1-р байранд 9а ангийн сурагч Б.Алтангэрэл шалгарч хамт олноо манлайллаа.