Сургуулийн нийт 28-н багш ажилтан хамтран сэргэлэн сумын онцгой байдалд 280.000 төгрөг, улсын онцгой байдлын комиссод 560.000 төгрөг, сургуулийн нийт 24-н багш ажилтан нэг хүний 20 ш амны хаалт сургуульдаа тус тус хандивласан.

       Мөн Сэргэлэн сумын эрүүл мэндийн төвд  100ш, Сэргэлэн сумын засаг даргын тамгын газарт 100ш, Төв аймгийн 5-р сургууль,4-р  сургуулийн 12-р анги төгсөх сурагчид болон 12 ангид хичээл ордог багш нарт нэг удаагийн даавуун 100ш маскийг Сэргэлэн сумын дунд сургуулийн  хамт олноос хандив болгон өглөө.