1. Ус ашиглалт, хамгаалалт:
1. Ус ашиглуулах тухай дүгнэлтийг үндэслэн Эм си эс проперти ХХК, 
Тэнүүн гэрэл костракшн ХХК, Ньюсеметри ххк, Монгол агро ресайкл ХХК, Пауэр бласт ХХК-д ус ашиглах зөвшөөрөл олгож тэмдэгтийн хураамжид 400.0 мянган төгрөг ногдуулж орон нутгийн орлогын дансанд, 2018 ны 10 дугаар 20-ны өдрийн байдлаар ус ашигласны  төлбарийн орлогод 146 748 000 төгрөг тус тус төвлөрүүлээд байна.
2. Төв аймгийн засаг даргын 2018 оны 04 дүгээр сарын 23-ны өдрийн 
А\272 тоот, Сумын засаг даргын 2018 оны А\310 тоот захирамжийн биелэлтийг хангах ажлын хүрээнд 4 дүгээр багийн нутагт орших Номт, 2 дугаар багийн нутагт орших Сэрүүн булгийн эхийг 3000.0 төгрөгийн хөрөнгөөр хашиж хамгаалах ажлыг багийн засаг дарга, Эс зэт эс ганхийц ххк-тай хамтран зохион байгууллаа.