СЭРГЭЛЭН СУМЫН ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧДЫН ДУНД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДСАН “УРЛАГИЙН ҮЗЛЭГ”-ИЙН ТАЙЛАН

2017.04.13                                                                                                      ЭРДЭНЭ-УУЛ

Төв аймгийн Төрийн Албаны Салбар Зөвлөлийн 2017 оны 4-р сарын 4-ний өдрийн 83 тоот албан бичгийн дагуу Сэргэлэн сумын төрийн албан хаагчдын урлагийн үзлэгийг сумын ЗДТГ-ын дарга удирдамж батлан Гоцлол хөгжим, Гадаад дуу, Гоцлол дуу, Хоршил дуу, Гоцлол бүжиг, Хамтлаг бүжиг, Язгуур урлагийн төрлүүдээр 2017 оны 4-р сарын 10-ны өдөр зохион байгууллаа. Энэхүү арга хэмжээнд 4 байгууллагын албан хаагчид урлагын номеруудаар өрсөлдлөө. 

Төрийн байгууллагуудын дунд зохион байгуулсан урлагийн үзлэгийн байгуулагын нийт дүнгээр

1-р байрыг сумын дунд сургууль

2-р байрыг Цэцэрлэг

3-р байрыг ЗДТГ тус тус эзэллээ.

Мөн сумаас шалгарсан албан хаагчид Төв аймагт зохион байгуулагдах дараагийн шатны шалгаруулалтад оролцоно.