•  

  2017 оны 11 сарын 03-ний өдөр төрийн албаны баярыг угтаж гар бөмбөг, ширээний теннис, дарцны тэмцээнийг тус сумын төрийн албан хаагчдын дунд зохион байгуулав.

  Гар бөмбөгийн тэмцээнд 1, 2 –р байр шалгарууллаа.

  1-р байр ЗДТГ-ын 2р баг тамирчид

  2-р байр Дунд сургуулийн 1-р баг тамирчид шалгарлаа.

  Ширээний теннис

  эрэгтэй төрөлд        1-р байр- Л.Баасанцэрэн-Дунд сургууль

  2-р байр Б.Батсайхан-Баг

  Эмэгтэй төрөлд       1-р байр н.Алтанцэцэг-Дунд сургууль

                                      2-р байр Үүртуяа- Дунд сургууль

  Дарц

  1-р байр ЭМТ-ийн баг тамирчид

  2-р байр Соёлийн төвийн баг тамирчид тус тус шалгарлаа.