Төвийн бүсийн багш нарын спортын наадам 
Жил бүр уламжлал болгон зохион явуулдаг багш нарын  төвийн бүсийн спортын наадам Төв аймгийн Баянцагаан суманд 2018.09.29 нд   дунд сургууль дээр төвийн бүсийн 5-н сургуулийн дунд спортын 3-р наадмыг зохион байгуулж явууллаа, тус тэмцээнээр холимог багийн гар бөмбөг, шатар, эмэгтэй сагсан бөмбөг, олс таталт гэсэн төрлүүдээр зохион байгуулагдлаа. Манай сургууль олс таталтаар алт, эмэгтэй сагсан бөмбөг алт, багаараа 3-р байранд орж амжилт гагалаа.