Түүх соёлын дурсгалт газруудыг сурталчлах ажлын хүрээнд 2018 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдөр ЕБСургуулийн 23 сурагчийг хамруулан  ЗДТГ, Дунд сургууль, Орон нутаг судлах танхимын ажилтан Д.Наранхүү, МАК ххк-тай хамтран 200км бүхий аялалыг зохион байгууллаа