ТООН ГАРЫН ҮСЭГ АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ МАТЕРИАЛ

  1. Нэхэмжлэх /www.monpass.mn сайтаас авна/
  2. Гэрээ 2 хувь /www.monpass.mn сайтаас авна/
  3. Албан тоот /www.monpass.mn сайтаас авна/
  4. ААНэгжийн гэрчилгээний хуулбарыг нотариатаар баталгаажуулах
  5. Захирлын иргэний үнэмлэхний хуулбар
  6. Мөнгө тушаасан баримт /Нэхэмжлэхийн дагуу тушаана/