“дээлтэй монгол” өдөрлөгийг зохион байгууллаа, өдөрлөгийг 2019.02.20 нд сургуулийн урлаг зааланд нийт багш, ажилчдынхаа дунд  багийн мэднчилгээ,  шагай шүүрэх, бөгцөг няслах, морь уралдах гэсэн төрлүүдээр зохион байгуулснаас 1-р байранд монгол тулгатан баг орж хамт олноо манлайлсан.

    Мөн  2019.02.21 нд сургуулийн урлаг зааланд 1-9-р ангийн сурагчдын  дунд   “дээлтэй монгол” өдөрлөгийг зохион байгууллаа, өдөрлөгийг багийн мэднчилгээ,  шагай шүүрэх, бөгцөг няслах, морь уралдах гэсэн төрлүүдээр зохион байгуулснаас 1-р байранд азын шагай баг орж өргөмжлөл үнэ бүхий зүйлээр шагнуулсан.