Орон нутгийн хөгжлийн сангийн орлогын  үлдэгдлээс 32.684.600 Орон нутгийн хөгжлийн сан-аас 8.858.900 сая төгрөгийн өртгөөр Сургуулийн дотуур байрны засварыг “Хабул Констракшн ХХК” хийж гүйцэтгэж байна.