Сумын төвийн худагт ундны ус зөөлрүүлэх, цэвэршүүлэх  төхөөрөмжийг Төв аймгийн ЗДТГ, БОАЖ-ын газраас санхүүжүүлж 4 200 000 төгрөгийн хөрөнгө зарцуулж,  уг ажлыг Аква Хрустал Инженеринг ХХК гүйцэтгэж байнгын ашиглалтанд оруулаад байна.