• <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"> Сумын төвд Хаан Банк байгуулах гэрээ хэлэлцээр хийн ЗДТГ-ын дэргэд Хаан Банк байгууллаа. 2 банктай болсноор өрсөлдөөн гарч, зээлийн хүү буурч, хугацаа уртсан Банкны үйлчилгээг нутгийн иргэд хүртээмжтэй авч байна.