• Сумын иргэн оюутан залуучуудыг гадаадад мэргэжил эзэмшүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэн зуучилснаар 2 хүүхэд Тайван улсын Их сургуульд 100% тэтгэлэгтэй суралцах эрх олгов. Тэтгэлэгт Гантулга-н Сүхбат, Наранбаатарын Уугантуяа нар хамрагдахаар болсон. Цаашдаа суралцах чин хүсэлтэй боловч төлбөр мөнгөний боломж байхгүй өрх толгойлсон эмэгтэй болон зорилтот бүлгийн өрхийн хүүхдийг дэмжиж ажиллана.