Төв аймгийн нийт сум сургуулийн Сайн хичээл үйл ажиллагааны бүсийн зөвлөгөөн Батсүмбэр сумын ЕБС-д  2018.04.13,14 нд зохион байгуулагдаж  хойд бүсийн нийт 11 сургууль оролцлоо,зөвлөгөөнд  Х.Үүртуяа орос хэл, С.Хандсүрэн дуу хөгжим,Э.Бүжинлхам технологийн хичээлээр 3- багш хичээл зааж,  бага ангийн багш нарын илтгэлийн уралдаанд  багш А.Буянхишиг “Тэтгэлэгт хөтөлбөр манай сургуульд ” сэдэвт илтгэл тавьж 3-р байр, дунд ангийн  багш нарын илтгэлийн уралдаанд  Х.Рэнцэнмаа  “Шилдэг туршилтын ажил, сайн хичээл” сэдэвт илтгэл тавьж 2-р байранд тус тус орж амжилт гаргасан.