• <v:path o:extrusionok="f" gradientshapeok="t" o:connecttype="rect"> Ээж хадны чиглэлд болон нийт орон нутгийн хэмжээнд Онцгой байдлын 12 дуудлага ирснээс 25 машин 36 иргэн цасанд боогдсон байсныг гаргаж, эд хөрөнгө, амь насаа алдахаас урьдчилан сэргийллээ. Унааны зардалд Засаг даргын нөөцөөс 250.000 мянган төгрөгийн шатахуун зарцуулсан.