“Найздаа тусалья” 7 хонгоийн аян зохион байгууллаа

        2019.02.18 - 02.26 ныг хүртэлх хугацаанд        “Найздаа тусалья” 7 хонгоийн аян зохион байгуулсан сургуулийн 1-9-р ангийн нийт сурагчид идэвх санаачилгатай өргөнөөр хамрагдсан, аяныг сургуулийн сурагчдын зөвлөлийн сурагчид, улаан загалмайн бүлгэмийн сурагчид СНА- тай хамтран явуулсан, тус аяны хүрээнд манай сургуулийн 9а ангийн сурагч Г.Солонгод түнхний эмчилгээнд нь зориулж бутархай мөнгөний аяныг өрнүүлж багахан хэмжээний сэтгэлийн хандивийг цуглуулж, амжилттай сайн зохион байгуулсан.