Эх нутгийн иргэд ТББ, УИХ-ын дарга М.Энхболдын санаачилгаар ОХУ-аас орж ирсэн хорголжин тэжээл 10 тн хувиарлагдсаныг татан авч багуудад хувиарлаж 1500-2000 төгрөгөөр борлууллаа.