Монголын багш нарын 52 дахь удаагийн баярыг угтан  удирдамж боловсруулан ажиллаж байна.
Үүнээс:Ширээний теннис,сагсан бөмбөг, дардас,гар бөмбөгийн тэмцээнүүдийг удирдамжийн дагуу зохион байгуулж явууллаа.
Сургуулийн нийт багш ажилчдыг 4-н баг болгон  багш, Л.Баасанцэрэн, механик Б.Алтангадас, галч Г.Энхбаяр, галч М.Батбаатар нараар ахлуулан тэмцээн уралдаануудаа амжилттай сайн зохион байгуулж байна.

1. Теннисний тэмцээнийг 2018.09.12 нд дунд сургууль дээр  зохион байгуулж явууллаа, тэмцээнд Баасанцэрэн ахлагчтай баг эрэгтэй эмэгтэй  багийн нийт оноо 1-р байранд орлоо

2. Гар бөмбөгийн тэмцээнийг нийт 4-н багийнхаа дунд 2018.09.14нд  дунд сургуулийн спорт зааланд амжилттай зохион байгуулж явууллаа.1-р байранд Г.Энхбаяр ахлагчтай баг тамирчид орсон.
3. Дардс шидэх  тэмцээнийг нийт 4-н багийнхаа дунд 2018.09.18 нд  дунд сургуулийн спорт зааланд амжилттай зохион байгуулж явууллаа.1-р байранд М.Батбаатар ахлагчтай баг тамирчид орж хамт олноо манлайллаа.
4. Гар бөмбөгийн  тэмцээнийг  мөн нийт 4-н багийн дунд 2018.09.20 нд  дунд сургуулийн спорт зааланд амжилттай зохион байгуулж явууллаа.1-р байранд Л.Баасанцэрэн ахлагчтай баг тамирчид орж хамт олноо манлайллаа.