• Эрхэм хүндэт . . . . . . . . . . . . таныг         

  Сэргэлэн сумын ЗДТГ-аас зохион байгуулж буй          

  “Малчдын зөвлөгөөн”-д хүрэлцэн           

  ирэхийг урьж байна.          

   2017 оны 04-р сарын 21 өдөр 10 цагаас            

  Сэргэлэн сумын Соёлын төвд болно.          

  Малчдын зөвлөгөөний хөтөлбөр:                                 

  - Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал цаашдын           

            өөрчлөлт шинэчлэл зорилт.                                               

   - Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлогын талаар.               

  - Аймгаас мал аж ахуйн талаар баримтлах бодлогын               

      талаар.                        

  - Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн цаашдын хөгжлийн                 

      талаарх ярилцлага.  

  СЭРГЭЛЭН СУМЫН “МАЛЧДЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙ “ ХӨТӨЛБӨР

  2017.04.21                                                                                       Эрдэнэ- Уул

  Үдээс өмнө:

   1.Зөвлөгөөнийг нээх  -  Сумын ИТХ- ын тэргүүлэгчдийн дарга

                              Т.Баасансүрэн  / 10 мин /

   2.Зөвлөгөөнд оролцогчдод баяр  хүргэж үг хэлэх  - Сумын Засаг дарга

                                                 Э.Энхбаяр     / 10 мин /

   3.Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал цаашдын өөрчлөлт шинэчлэл

                              МЭҮТ- ийн дарга  Н.Жаргалсайхан   / 20 мин /

   4.Төрөөс малчдын талаар баримтлах бодлогын талаарх мэдээлэл  - ЗДТГ- ын дарга

                                                    С.Ганчимэг  / мин /

   5.Аймгаас мал аж ахуйн талаар баримтлах бодлогын талаар мэдээлэл – аймгийн

                               ХХАА- н газрын дарга Б.Жамбалдорж  / 10 мин /

   6. Аймгийн эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын талаарх мэдээлэл  - аймгийн эрүүл мэнд

                        нийгмийн даатгалын хэлтсийн дарга Б.Оюунтуяа / мин  /

   7.Шагнал гардуулах арга хэмжээ    / 50 мин /

                                    Завсарлага   - 13 цагаас 20 минут

   Үдээс хойш:

    8. Сумын мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн цаашдын зорилтын талаарх ярилцлага, үг хэлэх, санал гаргах – Сумын ИТХ- ын тэргүүлэгчдийн дарга

                                    Т.Баасансүрэн  / 1 цаг 50 минут /

    9. Зөвлөгөөнөөс гарах зөвлөмж танилцуулах

                                   МЭҮТ- ийн дарга Н.Жаргалсайхан / 10 мин /

    10.Гэмт хэргийн гаралт нөхцөл байдлын талаарх мэдээлэл  Хэсгийн төлөөлөгч

                                                Ахмад А.Алтансүх  /  мин  /

    11. Зөвлөгөөний хаах  - Сумын ИТХ- ын дарга          

  Т.Баасансүрэн  / 10 мин /

    12. Урлагийн тоглолт  - / 30 мин /

    13. Оройн зоог – 17 цагаас

  ЗДТГазар