Зорилтот бүлгийн 5-р багийн иргэн Б.Болдоод 2019.08 сарын 21нд  Малжуулах төслөөр 5 сая төгрөгний 98 бог малыг ХХҮГазрын дэд дарга Оюунгэрэл ,ХХҮГазрын төсөл хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн Оюундэлгэр , сумаас мал аж ахуйн мэргэжилтэн Н.Жаргалсайхан ,5-р багийн засаг дарга,ХХАХМэргэжилтэн Р.Баярсайхан  нарын бүрэлдэхүүнтэй комисс очиж малыг хүлээлцлээ .