“ЗЭВСЭГТ ХҮЧНИЙ 98 ЖИЛИЙН ОЙН БАЯР”-ЫГ ТОХИОЛДУУЛАН  СПОРТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ  ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Монголд улсын биеийн тамир спортын  тухай  хууль, биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх, төсвийн байгууллагуудын ажилтан  албан хаагчид,  сумын ард иргэдийн биеийн тамир  спортын уралдаан  тэмцээнд өргөнөөр хамруулах тэдний идэвхи сонирхолыг  дэмжих нийтийн биеийн тамир спорт- хөдөлгөөний ач холбогдлын сурталчилан,  эрүүл мэндийг  дэмжих зорилгоор  ЗДТГ, ЭМТ, ЕБС, СӨБ, Багуудын  хооронд спортын  3  төрлөөр  арга хэмжээг  2019 оны 03-р сарын 11 өдөр ЕБС-ын спорт зааланд зохион байгууллаа. Тус арга хэмжээнд нийт  7 багийн нийт 56 ажилтан албан  хаагч,  ард иргэд  оролцсоноос нийт  дүнгээр  байр эзлүүлж  авхаалж самбаа , эв нэгдэл,  ур  чадвараараа бусдыгаа тэргүүлж ЕБС баг тамирчид 1-р байр , ЭМТ-ийн баг тамирчид 2-р байрыг  тус тус эзэллээ.