• Сэргэлэн сумын ЗДТГ-аас Covid-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гаргасан аймгийн Засаг даргын захирамж, холбогдох эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хорио цээрийн дэглэм тогтоосны улмаас төрийн албан хаагчдыг дайчлан замыг хэсэгчилэн хаах ажлыг зохион байгууллаа. Халдварын эрсдэл буруулах зорилгоор Төв аймгаас гарах орох хөдөлгөөнийг хааж 3-н  цэг дээр 24 цагийн пост гарган ажиллаж байна.