•                                        “Залуу багш нарын зөвлөгөөн 2”  арга хэмжээ
    2018.10. 01-10.02 ны хооронд 2 хоногийн зөвлөгөөнд аймгийн хүмүүн цогцолбор сургууль дээр зохион байгуулагдсан, энэ арга хэмжээнд манай сургуулийн 3А ангийн багш Б.Баттуяа, 4а ангийн багш Б.Эрдэнэсүрэн , түүх нийгмийн ухааны багш  Х.Нандингэрэл нар амжилттай сайн  оролцож туршлага судлан ирж сургуулийнхаа залуу багш нарт түгээн дэлгэрүүлсэн.