• ”Алтан намар” өдөрлөгийг зохион байгуулж явууллаа

     

    2018.09.25 нд сургууль дээр ”Алтан намар”  сэдэвт өдөрлөгийг зохион байгуулж явууллаа, тус өдөрлөгөөр сургуулийн 1-9 нийт анги оролцлоо, зөвхөн ногоогоор хийсэн илчлэг сайтай шинэлэг бүтээгдэхүүн хийсэн багийг шалгарууллаа, үүнд: 6а ангийн багш С. Хандсүрэн ахалсан баг 1-р байр, 2-р байранд Б. Баттуяа багштай 4а анги тус тус орж амжилт гаргалаа.