•  “Бөөр хамгаалах” дэлхийн өдрийг тохиолдуулан

  Сэргэлэн сумын ЭМТөв УНТЭ-ийн бөөрний төвийн эмч нарыг урьж сумын ард иргэдэд үзлэг, шинжилгээ хийсэн ажлын тайлан

   

  2016.03.15

   

             2016 онд бөөр хамгаалах дэлхийн өдрийг 3-р сарын 10-ны өдөр “Бөөрний архаг өвчин ба хүүхэд” гэсэн уриатай зохион байгуулж байна. Энэ өдрийг анх 2006 онд тэмдэглэн бөгөөд энэ жилийн байдлаар 160 гаруй оронд уг өдрийг тэмдгэлж байна.

            Үүнтэй холбогдуулан манай ЭМТөв 2016.03.12-ны өдөр УНТЭ-ийн бөөрний төвийн бөөр, уушиг, ходоод, эмэгтэйчүүд, чих хамар хоолой, хүүхэд, ЭХО, зүрх судасны эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн нар 8 чиглэлээр 20 хүний бүрэлдэхүүнтэй ирж сумын ард иргэдэд үзлэг, оношилгоо, шинжилгээ, зөвөлгөө өгч үнэгүй эм тараасан. Нийт 376 хүн хамрагдасан.

   Үүнээс:

  *      Зүрх судас – 104

  *      Дотор – 74

  *      Зүрхний цахилгаан бичлэг – 62

  *      Мэдрэл – 146

  *      Чих хамар хоолой – 88

  *      ЭХО – 98

  *      Бөөр – 137

  *      Хүүхэд – 75

  *      Эмэгтэйчүүд – 66

        Нийт давхардсан тоогоор 850 хүн үзлэг шинжилгээ, оношилгоо, зөвөлгөө, үнэгүй эмэнд  хамрагдасан.