“Бүтээн байгуулалт- хөрөнгө оруулалт”-ын жилийн ажлын хүрээнд байгууллагын гадна фасадны гэрэлтүүлэгийн Тэнүүн гэрэл ХХК төсөвт байгууллагуудын гадна талын туузан болон лед гэрлийг Нийгмийн хариуцлагын гэрээний хүрээнд хийж гүйцэтгэсэн.