•  Эрдэнэ суманд БМДИ-ээс багш, удирдах ажилтаны мэргэжлийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх нь сургалт боллоо

     

    2019.09.14нд Эрдэнэ суманд БМДИ-ээс багш, удирдах ажилтаны мэргэжлийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх нь сургалт боллоо. Сургалтаар БМДИ-ийн захирал: Ж. Болормаа, Хажиддулам,Энхтулга, Мөнхбаяр гэх мэт сургагч багш нар сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд бүх багш нар амжиллттай хамрагдлаа