•  

    Төв аймгийн боловсрол соёл урлагийн газраас зохион байгуулсан багш нарын улсын төрөлжсөн олипиадын 2-ын даваа 2018 оны 3 сарын 26 наас 4 сарын 8 ны хооронд  тус аймгийн хүмүүн цогцолбор сургуулийн  ахлах, дунд ангийн  хичээлийн байранд зохион байгуулагдлаа. Тэмцээнд нийт  30-н сум сургууль оролцлоо, манай сургуулиас бага дунд ангийн мэргэжил болгоноор багш сурагчид ажмилттай сайн оролцсон үүнд: бага ангийн багш нарын математикийн  олимпиадад багш Б.Эрдэнэсүрэн 5-р байр, түүхийн багш нарын олимпиадад Х.Нандингэрэл 10-р байр, нийгмийн ухааны сурагчдын олимпиадад 9а ангийн сурагч Б.Номин-Эрдэнэ 9-р байр, физикийн багш нарын “Бүтээлч багш ” илтгэлийн уралдаанд багш Х.Рэнцэнмаа 4-р байр, сэтгэх чадварын төрлөөр “Бүтээлч багш ” илтгэлийн уралдаанд А.Буянхишиг багш 8-р байр тус тус эзэлсэн.