• Жил бүр уламжлал болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг Билгийн тооллын цагаан сарыг тохиолдуулан  2019.02.01 нд   65  ахмад настанг  хүлээн авч Баярын үйл ажиллагааг нээж  Сумын засаг дарга ,ИТХурлын дарга ,Ахмадын хороон дарга үг хэлснээр эхэлсэн бөгөөд  Ахмадад тулгамдаж байгаа асуудлын талаар  яриа таниулага хийж Бүх ахмадыг харьяалалтай болгох ажлыг сумын ЗДТГазар,  АДЗөвлөлийн   гишүүдтэй хамтарч зохион байгууллаа.