Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол, ИТХ-ын тэргүүлэгчидийн хуралдааны 21-р тогтоолоор батлагдсан “Сонгодог урлаг-3” дэд хөтөлбөрийн хүрээнд манай цэцэрлэг нь бүжгийн урлагын төрлийг сонгон авч ажлын байрны дасгал хөдөлгөөнөөр хөгжимт дасгал хөдөлгөөнийг хийж сурсан. 2019 оны 05 сарын 10 нд Алтантүлхүүр цэцэрлэгийн “Нээлттэй хаалганы” өдөрлөг зохион байгуулж энэ өдөрлөгөөрөө дамжуулан

  • Байгууллагаа суртачилах
  • Хоолны өдөрлөг зохион байгуулах
  • Хөгжимт дасгал хөдөлгөөнөөр үзүүлэн тоглолт хийх
  • Бүжгийн урлагын хаан болох “Вальс постоп” бүжгийг байгууллагуудад зааж өгөх зэрэг ажлуудыг зохион байгууллаа.

Тус өдөрлөгт маань 50 гаруй төрийн албан хаагчид оролцлоо.