•                                                                                                                                                       АВЛИГААС АНГИД ИРЭЭДҮЙ СЭДЭВТ “ХУУЛИА ДЭЭДЭЛЬЕ”

  ТЭМЦЭЭНД ОРОЛЦСОН ТУХАЙ ТОВЧ ТАЙЛАН

   

  2016.04.15                                                                                                                      Эрдэнэ-Уул          

   

  Аймгийн ГХУСАЗЗ-өөс жил бүр сумдын ЕБС-ийн ахлах ангийн сурагчдын дунд “ХУУЛИА ДЭЭДЭЛЬЕ” тэмцээнийг зохион байгуулдаг уламжлалтай.
  Авлигаас ангид ирээдүй сэдэвт “Хуулиа дээдэлье” уралдаант тэмцээнийг 4 бүс болгон Баянжаргалан, Өндөрширээт, Алтанбулаг, Сүмбэр сумдад зохион байгуулсан.

  2016 оны 04 сарын 14-ны өдөр Алтан булаг суманд Зуунмод, Сэргэлэн, Баянхангай, Аргалант, Баянцогт , Баянцагаан гэсэн нийт 7 сумын ЕБС-ийн сурагчид оролцлоо.
  Тэмцээний нээлтийг Аймгийн Хууль зүйн хэлтсийн дарга М.Мэндсүрэн нээж бүрэлдэхүүнээ танилцуулав.

  Сэргэлэн сумын 8 дугаар ангийн сурагч Хашбат, Ариунбаатар, Балжинням, 7-р ангийн сурагч Номин, Тэнгис гэсэн 5 сурагчдын бүрэлдэхүүнтэй баг оролцлоо.
  Тэмцээнийг ИТХ-ийн нарийн бичгийн дарга С.Оюунсүрэн, ТЗХЭЗМ Ц.Дэлгэрсайхан, Сургуулийн нийгмийн ажилтан Р.Бямбасүрэн нар хариуцаж “ХУУЛИА ДЭЭДЭЛЬЕ”тэмцээнд амжилттай оролцлоо.

   

                          ТАЙЛАН БИЧСЭН:                            Ц.ДЭЛГЭРСАЙХАН